אוטומציה של SysAid

הוסיפו אלמנטים של אוטומציה לקריאות שירות על מנת לסייע לצוות התמיכה ולהליכים המנהליים של טכנולוגיות המידע ולאפשר להם לשייך כל קריאה לקטגוריה המתאימה באופן אוטומטי. בנוסף, כל קריאה תתברג בתור על בסיס סדרי עדיפויות וינותבו לאדם או לצוות המתאימים ביותר לפתרון הבעיה.

כללי ניתוב אוטומטיים

מלבד תהליכי העבודה המוגדרים ב-ITIL, מוצרי SysAid מאפשרים ניתוב אוטומטי של הקריאות הרלוונטיות והעברתן לאנשי התמיכה המתאימים ביותר (או לקבוצות) בהתאם לסוג הבעיה או בקשת השירות המוגדרים בתיעוד בצורת סיווג, SLA, ארגון, קבוצת משתמשים וקטגוריה ספציפית.