SysAid

"Help Desk" לעומת "Service Desk"

המשמעות המילולית: כאשר אומרים "Help" מתכוונים למצב בו אנשים באים לקבל לעזרה (שירותי חילוץ רכב, מכבי אש).הפוקוס הוא בחילוץ מצרה אליה נקלענו, וההיררכיה היא: מבקש

קרא עוד »
דילוג לתוכן