מאגר הידע של SysAid

מאגר הידע של SysAid הינו מסד נתונים לניהול ידע המספק טיפים ופתרונות פרקטיים. המנהלים יכולים לקלוט, לפתח, לשתף ולהיעזר בידע הקשור לפתרונות בתחום טכנולוגיות המידע ולספק למשתמשי הקצה מידע רלוונטי לסיוע לטיפול בתקלה.

קליטה, שמירה ושיתוף של פתרונות שיעזרו לכם לעבוד מהר יותר

מאגר הידע משולב בתוך הממשק של SysAid Help Desk ומאפשר למשתמשים למצוא במאגר המידע את הרשומות הדרושות להם. המערכת גם מציעה למשתמשים פתרונות רלוונטיים נוספים. מאגר הידע יכול להיות מנוהל בצורה ייעודית עבור צוותים בתחום טכנולוגיות המידע, או עבור משתמשי קצה (שירות עצמי ועזרה עצמית).